Крытэрыі і паказчыкі ацэнкі вуснага адказу

Бал Усвядомленасць Пацвярджэнне тэарэтычных звестак прыкладамі Дакладнасць узнаўлення фактычнага матэрыялу Правільнасць маўлення
Называе фрагменты вывучанага матэрыялу (правіла, азначэнне) Прыклады прывесці не можа Пры ўзнаўленні фрагментаў матэрыялу робіць памылкі, якія скажаюць сэнс Робіць шматлікія маўленчыя памылкі *
Узнаўляе вучэбны матэрыял фрагментарна, растлумачыць што-небудзь не можа Прыклады прывесці не можа Пры фрагментарным узнаўленні матэрыялу робіць памылкі Робіць шматлікія маўленчыя памылкі, не выпраўляе пры ўказанні на іх
Паказвае механічнае запамінанне большай часткі правіла, азначэння, сутыкаецца з цяжкасцямі што-небудзь растлумачыць Пры прывядзенні прыкладаў сутыкаецца з цяжкасцямі Пры фармулёўцы правілаў, азначэнні паняццяў робіць памылкі Крытэрыі і паказчыкі ацэнкі вуснага адказу, якія не можа выправіць пры ўказанні на іх Робіць шматлікія маўленчыя памылкі, якія не можа выправіць пры ўказанні на іх
Неўсвядомлена ўзнаўляе вучэбны матэрыял, не можа абгрунтаваць свае меркаванні Пры прывядзенні большай часткі прыкладаў сутыкаецца з цяжкасцямі Пры фармулёўцы правілаў, азначэнні паняццяў робіць памылкі, якія не можа выправіць пры ўказанні на іх Робіць шматлікія маўленчыя памылкі, якія выпраўляе з дапамогай настаўніка
Тлумачыць асобныя палажэнні вывучанага матэрыялу Прыводзіць прыклады з падручніка Пры фармулёўцы правілаў, азначэнні паняццяў робіць памылкі, якія не можа выправіць пры ўказанні на іх Робіць асобныя маўленчыя памылкі, якія выпра Крытэрыі і паказчыкі ацэнкі вуснага адказуўляе самастойна ці з дапамогай пытанняў настаўніка. **Робіць маўленчыя памылкі, якія выпраўляе з дапамогай пытанняў настаўніка.
Паказвае разуменне асноўных палажэнняў вывучанага матэрыялу Прыводзіць прыклады з падручніка Пры ўзнаўленні тэарэтычнага матэрыялу дапускае неістотныя памылкі, якія выпраўляе з дапамогай настаўніка Робіць асобныя маўленчыя памылкі, якія самастойна выпраўляе. **Робіць маўленчыя памылкі, якія выпраўляе з дапамогай пытанняў настаўніка
Ведае і ўсвядомлена выкладае вучэбны матэрыял у цэлым. Прыводзіць прыклады з падручніка Пры фармулёўцы правілаў, азначэнні паняццяў дапускае неістотныя памылкі, якія выпраўляе з дапамогай пытанняў настаўніка Дапускае асобныя Крытэрыі і паказчыкі ацэнкі вуснага адказу маўленчыя недахопы. **Робіць асобныя маўленчыя памылкі, якія выпраўляе з дапамогай пытанняў настаўніка
Паказвае поўнае разуменне вучэбнага матэрыялу. Прыводзіць прыклады з падручніка, а таксама адзінкавыя прыклады, падабраныя самастойна Пры фармулёўцы правілаў, азначэнні паняццяў дапускае неістотныя памылкі, якія самастойна выпраўляе Дапускае адзінкавыя маўленчыя недахопы. **Робіць асобныя маўленчыя памылкі, якія самастойна выпраўляе пры ўказанні на іх
Выкладае вучэбны матэрыял дакладна і лагічна, дэманструе высокую ступень усведамлення Прыводзіць прыклады як з падручніка, так і падабраныя самастойна Дакладна ўзнаўляе азначэнні і правілы Дапускае адзінкавыя і нязначныя маўленчыя недахопы. **Робіць асобныя маўленчыя памылкі, якія выпра Крытэрыі і паказчыкі ацэнкі вуснага адказуўляе самастойна пры ўказанні на іх
Выкладае вучэбны матэрыял свабодна, з высокай ступенню ўсведамлення і аргументаванасці Тэарэтычныя звесткі ілюструе прыкладамі як з падручніка, так і падабраныя самастойна Дакладна ўзнаўляе азначэнні і правілы Не дапускае маўленчых недахопаў. ** Робіць адзінкавыя маўленчыя памылкі, якія выпраўляе самастойна

Заўвага:*пералік маўленчых памылак прыведзены ў частцы «Ацэньванне пераказаў і сачыненняў»;

**для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання.


documentavqroiz.html
documentavqrvth.html
documentavqsddp.html
documentavqsknx.html
documentavqsryf.html
Документ Крытэрыі і паказчыкі ацэнкі вуснага адказу